Voorwoord

Geachte mevrouw, mijnheer, hartelijk welkom op de website van het Antipestteam. Het ANTIPESTTEAM, (APT), is een actiegroep die de strijd aangaat tegen geweld, pesterijen, discriminatie, racisme, antisemitisme, machtsmisbruik en wantoestanden in alle Vlaamse scholen en bedrijven. Wij ijveren voor de oprichting van een laagdrempelige, neutrale, onafhankelijke en professionele ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor alle Vlaamse onderwijsnetten en bedrijven en dit zowel voor leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, en alle andere personeel. Daar zouden dan alle soorten problemen, zoals pesterijen of statutaire onregelmatigheden een vlugge oplossing moeten krijgen. De Vlaamse Ombudsdienst zou daarbij actief kunnen meewerken tot het bereiken van een snelle oplossing. Een gratis 0800-nummer zou daarbij ook wenselijk zijn. Op onze website vindt u ondermeer het volledige verslag van hoorzittingen bij het Vlaams Parlement aangaande de pestproblematiek. Dank zij de belangeloze inzet van tientallen enthousiaste medewerkers proberen wij onze doelstellingen te realiseren. Onze actiegroep bestaat inmiddels uit tientallen ouders van gepeste leerlingen of studenten en een groot aantal onheus behandelde leerkrachten en andere personeelsleden uit het bedrijfsleven, die de handen in elkaar hebben geslagen. Onze actiegroep bevat ook een aantal preventieadviseurs en enkele juristen. Deze ervaring willen zij maar al te graag ten dienste stellen van onze leden en sympathisanten. Iedereen die onze doelstellingen wil steunen is welkom! Het bestuur