Pestdetectieplan

Het Pest-Detectie-Plan is een flexibel computerprogramma dat volstrekt anoniem peilt naar:

Grensoverschrijdend gedrag
(pesterijen, fysiek en verbaal geweld, vandalisme, …)

Het welbevinden van jongeren op school of van werknemers op hun bedrijf.

De spijbelproblematiek of het absenteïsme, het rookgedrag, het alcohol- of drugsgebruik.

Het Pest-Detectie-Plan richt zich met een aan de situatie aanpasbare vragenlijst zowel tot basisscholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten, maar ook tot bedrijven.

Met het Pest-Detectie-Plan kan de school uiterst nauwkeurig bepalen
HOE?
WAAR?
WAAROM?
WANNEER?
DOOR WIE? er gepest wordt.

en wordt zowel het grensoverschrijdend gedrag als het welbevinden in kaart gebracht.

De resultaten worden weergegeven in absolute cijfers, in procenten, in grafieken en in tabellen.

De resultaten worden weergeven zowel op het schoolniveau, op het schoolniveau jongen/meisje, per afdeling, per afdeling jongen/meisje, op klasniveau, op klasniveau jongen/meisje.

Vanzelfsprekend worden de resultaten strikt vertrouwelijk en discreet overhandigd aan de opdrachtgever (directeur, preventieadviseur, vertrouwenspersoon) van de enquête.

De absolute meerwaarde van het Pest-Detectie-Plan schuilt erin dat men over een batterij erg vertrouwelijke gegevens kan beschikken waarmee men een gepast actieplan kan opstellen.

Het Pest-Detectie-Plan is dan ook de eerste en de belangrijkste stap naar een verantwoord actieplan.

Vanzelfsprekend kunnen de bekomen resultaten ook erg nuttig zijn bij de doorlichting.

Voor meer info:

antipestteam@telenet.be