Nuttige adressen

Nuttige adressen:


1) Onderwijsnetten en overkoepelende organisaties:

Het Gemeenschapsonderwijs

Alhambragebouw
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
tel. 02-790.92.00, fax 02- 790.92.01
e-mail: info@gemeenschapsonderwijs.be


Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
Ravensteingalerij 3, bus 7
1000 Brussel
tel. 02 506.41.50, fax 02 502.12.64
e-mail: info@ovsg.be


Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Koloniënstraat 18-24
1000 Brussel
tel. 02-514.19.00, fax 02-512.66.36
e-mail: provinciaal.onderwijs@pov.be


Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
Guimardstraat 1
1040 Brussel
tel. 02-507.06.11, fax 02-513.36.45
e-mail: secretariaat@vsko.be


Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
Kartuizerlaan 20
9000 Gent
tel/fax 09-225.05.20
e-mail: fopem@skynet.be


Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen
Nachtegaalstraat 8
2060 Antwerpen
e-mail: steinerscholen@pandora.be


Raad van Inrichtende Machten van het Protestants Christelijk Onderwijs (IPCO)
Bruyningstraat, 56a
8510 Marke , (Kortrijk)
Tel. 056 240445
Fax 056 240441
e-maill: info@ipco.be


Vlaams Onderwijs Overleg Platform
De heer J. Boeckx
Koninklijkelaan 9
2600 Berchem
tel. 03-230.03.84
fax 03-230.64.94
e-mail: denisegresiac@tiscalinet.be2) Pedagogische begeleidingsdiensten:

Het Gemeenschapsonderwijs

Lut Stroobants
Adviseur-coördinator Pedagogische begeleidingsdienst
J. de Lalaingstraat 28
1040 Brussel
tel. 02-790.96.09
e-mail: lut.stroobants@rago.be

---------------------------------------------------------------------

NIEUW !!!:
Klachtencoördinator van het Gemeenschapsonderwijs.


--------------------------------------------------------------------

Lieve De Cuyper
Adjunct van de directeur
Klachtencoördinator

Algemeen secretariaat Gemeenschapsonderwijs
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Tel: 02/790 94 99
E-mail: lieve.de.cuyper@rago.be


Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

Willy Vanhaeren
Afdelingshoofd Pedagogische ondersteuning
Ravensteingalerij 3, bus 7
1000 Brussel
tel. 02-506.41.61, fax 02-502.12.64
e-mail: willy.vanhaeren@ovsg.be


Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Patrick Weyn
Coördinator Pedagogische begeleiding
Koloniënstraat 18-24 bus 5
1000 Brussel
tel. 02-514.19.00, fax 02-512.66.36
e-mail: patrick.weyn@pov.be


Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)
Katty Elias
Coördinator pedagogische nascholings- en begeleidingsdienst VONAC
p/a VUB/IDLO
Pleinlaan 2
1050 Brussel
tel. 02-629.21.51, fax. 02-629.36.36
e-mail: kelias@vub.ac.be


Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
André Uytterhoeven
Directeur Pedagogische begeleidingstdienst Katholiek Onderwijs
Guimardstraat 1
1040 Brussel
tel. 02-507.07.84, fax 02-511.68.39
e-mail: andre.uytterhoeven@vsko.be3) Ouderverenigingen:

Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het Officieel Onderwijs
(EVO)
Schoonmeersstraat 26
9000 Gent
tel: 09-222.86.73,
fax: 09-242.01.69
e-mail: evo@argo.be


Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO)
Info via site OVSG
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
tel. 02-506.41.69, fax 02-502.12.64
e-mail: koogo@ovsg.be


Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs (ROGO)
J. de Lalaingstraat 28
1040 Brussel
Tel: 02/790 92 00 -
Fax: 02/790 96 92
E-mail: info@rogovzw.be
Website: www.rogovzw.be
Directeur de heer Marc De Meerleir


Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)
Interleuvenlaan 15A
3001 Leuven
tel: 016-38.81.00, fax: 016-40.86.70
e-mail: info@vcov.be
Secretaris-generaal mevrouw Trees Gillis4) Onderwijsvakbonden:

Neutr-On / vakbond

De Neutrale Vakbond

www.neutr-on.be
neutron.vakbond@telenet.be


Algemene Centrale der Openbare Diensten - sector Onderwijs (ACOD Onderwijs)
Fontainasplein 9-11
1000 BrusselChristelijke Onderwijscentrale (COC)
Trierstraat 31-33
1040 BrusselChristelijk Onderwijzersverbond (COV)
COV-huis
Koningsstraat 203
1210 Brussel


Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
- sector Onderwijs
(VSOA - Onderwijs)
Poincarélaan 72-74
1070 Brussel
5) Kinderrechten:

Zie ook:
www.ond.vlaanderen.be/sites/kinderrechten.htm


Kinderrechtensite departement WVC

Het kinderrechtencommissariaat

Centrum voor de Rechten van het Kind

Kinder- en JongerenTelefoon Vlaanderen vzw

De kinderrechtensite van het Gemeenschapsonderwijs
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw

Child Rights Information Network (CRIN)

Kinderrechtencommissariaat,
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
Tel. 02/552.98.00,
Fax 02/552.98.01,
E-mail: kinderrechten@vlaamsparlemet.be,
Website: www.kinderrcommissariaat.be

Kinder- en Jongeren Telefoon Vlaanderen vzw, Postbus 50,
2800 Mechelen,
Tel. 0800/15.111 (GRATIS !!!)
E-mail: brievenbus@kjt.org,
Website: www.kjt.org


Vzw Huis van An,
Maastrichtersteenweg 196,
3500 Hasselt,
Tel. en fax 011/23.55.23,
E-mail:
huisvanan@huisvanan.org,
Website: www.huisvanan.org6) Departement Onderwijs


wnd. secretaris-generaal :
LUDY VAN BUYTEN


Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
Telefoon : 02-553 86 11
ORGANIGRAM : docs.vlaanderen.be/adressen/organogrammen/ONDDEP.gifInternet: onderwijsinfo : www.ond.vlaanderen.be


Klasse,
maandblad voor onderwijs in Vlaanderen : www.klasse.beInternet:

Schooldirect,
e-platform voor schooldirecties : www.schooldirect.vlaanderen.be

Lerarendirect,
e-nieuwsbrief voor leraren : www.lerarendirect.be

VLAAMSE INFOLIJN - ONDERWIJS
Secretariaat-generaal Onderwijs


Administraties
Administratie Ondersteuning
Administratie Basisonderwijs
Administratie Secundair Onderwijs
Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Administratie Permanente Vorming


Specifieke diensten

Onderwijsinspectie
Dienst voor Onderwijsontwikkeling
Dienst Beroepsopleiding Onderwijs7) Kabinet Vlaams minister van Onderwijs:

7.1.Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming


de heer Frank Vandenbroucke (SP.A)


Hendrik Consciencegebouw -
Koning Albert II-laan 15 , 1210 BRUSSEL
Telefoon : 02-552 68 00 -
Fax : 02-552 68 01
E-mail kabinet : kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be
E-mail persdienst : persdienst.vandenbroucke@vlaanderen.be7.2.Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

de heer Bert Anciaux (Spirit)


Chrysalisgebouw - Wetstraat 34-36 ,
1040 BRUSSEL
Telefoon : 02-552 69 00 -
Fax : 02-552 69 01
E-mail kabinet :
kabinet.anciaux@vlaanderen.be
E-mail persdienst :
persdienst.anciaux@vlaanderen.be


7.3. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

mevrouw Inge Vervotte (CD&V)


Koolstraat 35 , 1000 BRUSSEL
Telefoon : 02-552 64 00 -
Fax : 02-552 64 01
E-mail kabinet :
kabinet.vervotte@vlaanderen.be
E-mail persdienst : persdienst.vervotte@vlaanderen.be7.4. Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen

mevrouw Kathleen Van Bremt (SP.A)


Koolstraat 35 , 1000 BRUSSEL

Telefoon : 02-552 63 00 -
Fax : 02-552 63 01
E-mail kabinet :
kabinet.vanbrempt@vlaanderen.be
E-mail persdienst : persdienst.vanbrempt@vlaanderen.be

Zie ook: http://adressen.vlaanderen.be8. Andere nuttige adressen:

Antipestteam


opgelet: nieuw adres
antipestteam@telenet.be
(secretaris)
Website: www.antipestteam.bevzw Limits
E-mail: info@limits.be
Website : www.limits.be


vzw Sasam
Hasseltsebaan 40 B
3290 Diest
E-mail: info@sasam.be
Website : www.sasam.be