Antwoorden

C.O.V.


Geachte,

De Bestuursraad van het COV heeft kennis genomen van uw vragenlijst. Wij merken op dat de vragenlijst die u hebt toegestuurd verder gaat dan de antipestproblematiek en dat u zich begeeft op domeinen die de statutaire situatie van personeelsleden aanbelangen. Het COV kant zich tegen elke vorm van ondermijning van de decreten Rechtspositie. Onze standpunten m.b.t. schoolbesturen en directeurs zijn in de voorbije decennia vastgelegd ter gelegenheid van onze congressen.
Wij zijn van oordeel dat de toepassing van de huidige wetgeving inzake pesten op het werk voldoende waarborgen biedt. Het COV ondersteunt zijn leden altijd wanneer die het slachtoffer worden van een pestgedrag in hun arbeidssituatie.

Met vriendelijke groeten
Romain Maes
algemeen secretaris