Nieuwsberichten

Gemeenschapsonderwijs wil oubollig imago kwijt


Het Gemeenschapsonderwijs wil af van zijn oubollig imago, waarbij het nog steeds wordt vereenzelvigd met de vroegere staatsscholen . Dat zei Paul De Knop, de voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO), dinsdag 17 januari 2006, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "We verdienen meer leerlingen dan we hebben".

Goed jaar
Het Gemeenschapsonderwijs heeft een goed jaar achter de rug. Om die stelling te staven, somde De Knop tien punten op. Een ervan is dat het Gemeenschapsonderwijs dit schooljaar zijn marktaandeel met 800 leerlingen zag toenemen. Voor 2006 blijft de boodschap "permanent werken aan kwaliteit, want dat leidt tot meer kwantiteit", aldus De Knop.

Maar er is meer dan kwaliteit alleen. De koepel lijdt nog steeds onder een oubollig imago. "Dat is het nochtans niet meer. Het is de taak van onze communicatiespecialisten dat als dusdanig naar buiten te brengen", luidde het.

Grootste leerwinst
"Als we objectieve gegevens bekijken, blijkt dat wij de grootste leerwinst boeken", zegt De Knop. "Dat is kwaliteit. We kunnen de intelligentie en afkomst van de kinderen niet veranderen. Bovendien mogen ons pedagogisch project en onze gebouwen gezien worden".

Vanwaar dan die negatieve conotatie? Mensen zien het gemeenschapsonderwijs volgens De Knop vaak nog als de vroegere staatsscholen, met zijn typische, bureaucratische structuren. Ze refereren vaak aan de periode toen ze zelf nog school liepen. En dat terwijl het Gemeenschapsonderwijs naar een modern management streeft en werkt volgens strategische planningsprincipes.

Middelen
De Knop herhaalde ook zijn oproep tot Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, die eveneens aanwezig was, dat het nog steeds bereid is de vrije keuze te garanderen, maar dat daar de nodige middelen tegenover moeten staan.

Het Gemeenschapsonderwijs biedt vandaag het volledige pluralistische model aan. De Knop stelt zich daarbij de vraag of het Gemeenschapsonderwijs dat allemaal alleen hoeft te doen. Hij ziet bijvoorbeeld mogelijkheden in samenwerking met de andere officiële onderwijsverstrekkers.

----------------------------------------------------

Netoverschrijdend informatiepunt over onderwijs in Antwerpen geopend

In Antwerpen is maandag 16 januari 2006 een netoverschrijdende informatiedienst over het brede onderwijsveld boven de doopvont gehouden. Iedereen met vragen over onderwijs kan voortaan terecht bij het infopunt Studiewijzer.
Het gaat om een aanspreekpunt met informatie over scholen, opleidingen en onderwijstrajecten, zo kondigde schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) aan. Wegens het netoverschrijdende karakter zijn alle scholen betrokken bij het initiatief, waardoor Studiewijzer een globaal overzicht geeft van de studierichtingen die in Antwerpen worden aangeboden.
Studiewijzer moet het maken van een juiste studiekeuze vergemakkelijken. Zowel leerlingen uit het basis- of het secundair onderwijs (of hun ouders) als studenten en volwassenen kunnen er terecht.
Volwassenen en studenten die nood hebben aan begeleiding om de juiste studierichting in het (volwassenen)onderwijs te vinden, worden door Studiewijzer zelf verder geholpen. Voor de begeleiding van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs wordt een beroep gedaan op de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). Studiewijzer werkt met alle Antwerpse CLB's samen.

-----------------------------------------------------