Enquete

‘Het anti-pest-TEAM-op-school’ (www.antipestteam.be) bedankt u alvast van ganser harte voor uw bereidwillige medewerking aan de grootscheepse enquête bij de Vlaamse schoolbevolking i.v.m. GEWELD, pesterijen, agressie, racisme, antisemitisme, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in het Vlaams onderwijs.

en aan de opvoeders en leerkrachten van deze groep leerlingen en studenten?
Petitie: De ondertekenaars van deze petitie ondersteunen het VERZOEKSCHRIFT i.v.m. een HOORZITTING in de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het VLAAMS PARLEMENT (1) VOOR de oprichting van een neutrale en objectieve OMBUDSDIENST met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor ALLE netten van het Vlaamse onderwijs (2), het onderzoeken tot op het bot van DERTIG schrijnende dossiers die zullen worden aangebracht door de vzw ‘het anti-pest-TEAM-op-school’ (3) en TEGEN geweld, pesterijen, discriminatie, wantoestanden en machtsmisbruik in ALLE netten van het Vlaamse onderwijs zowel t.o.v. leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, directies, maar ook alle andere personeelsleden op school (onderhouds-, administratief-, verplegend- personeel ).