Enquete

De resultaten staan in procenten.


Hierbij vindt u de samenvatting van onze enquête afgesloten op 29 augustus 2004 om 14 uur.