Aanbevolen boeken

Aanbevolen boeken


"Mobbing of pesten op het werk" (ISBN 90-223-1607-6) en "Pesten op school" (ISBN 90-223-1606-8) van Sonja Emmerechts uitgegeven bijManteau.

Iedereen kan gepest worden. Het volstaat om op de verkeerde plaats en bij de verkeerde mensen terecht te komen. Pestkoppen manipuleren niet alleen hun slachtoffers maar ook hun hele omgeving. Pesterijen vinden zelden een verklaring in de persoonlijkheid van het slachtoffer. Pesterijen hebben te maken met waarden en omgangsvormen maar ook met organisatorische en structurele factoren.

In "Mobbing of pesten op het werk" (ISBN 90-223-1607-6) gaat de auteur dieper in op pesterijen op het werk, die zich vaak ook uiten in ongewenst seksueel gedrag en andere vormen van pesten. Het boek richt zich zowel tot slachtoffers van pesterijen en hun omgeving als tot diegeneen die professioneel met pesterijen te maken hebben.

In "Pesten op school" (ISBN 90-223-1606-8) vinden ouders van kinderen die gepest worden een houwvast. In welke vormen het voor komt? Hoe herken je dat je kind wordt gepest? Hoe ga je ermee om en wat kun je eraan doen? Hoe kun je pestkoppen het best aanpakken?

Pesten bij kinderen. Hoe u als ouder kunt helpen. (ISBN 90-447-0087-1) van Sheila Munro. Uitgegeven bijDeltas.

Wanneer u te weten komt dat uw kind gepest wordt, voelt u zich als ouder lmmachteloos. Wanneer u zich ermee bemoeit, worden de pesterijen misschien alleen maar erger. En als u niets doet, krijgt de pestkop waarschijnlijk steeds meer vat op uw kind. Dit boek geeft u handige tips om pesten aan te pakken en te voorkomen. U krijgt een antwoord op tal van vragen, zoals: Hoe weet ik of mijn kind gepest wordt? Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn kind gepest wordt? Waarom worden sommige kinderen gepest? Hoe geef ik mijn kind meer zelfvertrouwen? Wat kan ik doen als mijn kind een pestkop is?Of uw kind het slachtoffer van pesterijen is, of eerder zelf de pestkop, met het advies uit dit boek ontdekt u dat er veel strategieën zijn om uw kind te helpen. De auteur biedt eenvoudige oplossingen voor het vergroten van assertiviteit en zelfvertrouwen, doeltreffende manieren om agressie kwijt te raken en methoden om gevoelens te uiten.
Dit boek vormt dus een onmisbare leidraad bij elke vorm van pesterijen en helpt u in elke situatie op de juiste manier te reageren.

Grenzen op het werk. Een praktische gids rond ongewenst gedrag. (ISBN 90-209-5139-4) van Maureen Luyens An Thys van de vzw Limits. Uitgegeven bij Lannoo.

Mensen kunnen op de werkvloer op vele manieren het slachtoffer worden van pestgedrag. In België heeft de nieuwe wet van 11 juni 2002 ter bescherming van personeelsleden de aandacht voor deze problematiek aangescherpt. Toch blijven vele werknemers ernstige problemen ondervinden. Pestgedrag blijkt bijvoorbeeld een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim.
Tien jaar lang al houdt vzw Limits zich met grensoverschrijdend gedrag op het werk bezig.
In dit boek beschrijeven Maureen Luyens en An Thijs van vzw Limits alle facetten van ongewenst gedrag op het werk. Wat maken slachtoffers van ongewenst gedrag mee? Wie zijn de 'slachtoffers' en wie de 'daders'?
Waarom wordt iemand gepest? Hoe kan men het spanningsveld op het werk begrijpen vanuit de maatschappelijke verschuivingen? Hoe kan men op het werk worden geholpen? Wat kunnen leidinggevenden doen?

Grenzen op het werk. Een praktische gids rond ongewenst gedrag. (ISBN 90-209-5139-4) richt zich tot al wie binnen een bedrijf of een organisatie actief is: als collega, vertrouwenspersoon, preventieadviseur én leidinggevende.
Het boek bevat heel wat tips en adviezen om ongewenst gedrag effectief te vermijden.
Dit boek kan daarom zeker de eerste, actuele en allesomvattende gids over ongewenst gedrag op het werk worden genoemd.


Pesten op school. Lessugesties voor leerkrachten. (ISBN 90-232-3239-9) van Bob van der Meer. Uitgegeven bij Van Gorcum.

Pesten komt veel voor op scholen. Ieder schooljaar hebben honderdduizenden leerlingen er mee te maken, en voor leerkrachten en schoolleiders is het niet eenvoudig het probleem effectief aan te pakken.
De auteur beschrijft in dit boek een systematische aanpak van het pestprobleem. Daarna geeft hij een overzicht van bestaande lessugesties voor leerkrachten, uitgesplitst naar: onderbouw, middenbouw en bovenbouw basisonderwijs, en brugklas, klassen 2 en 3 en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Drs. Bob van der Meer (psycholoog en als onderwijskundige verbonden aan het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum in Utrecht) heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over pesten, kindermishandeling en seksuele intimidatie, alsmede over de rol van vertrouwenspersonen inzake geweld.

School en geweld. Oorzaken en aanpak. (ISBN 90-232-3503-7) van Bob van der Meer. Uitgegeven bij Van Gorcum.


Het beeld van de school als een veilige plek voor leerlingen, personeel en ouders wordt door berichten uit de media wreed verstoord. Sinds het verschijnen van de onderzoeksresultaten naar pesten en gepest worden, is geweld op scholen erkend als probleem. Om het geweld op scholen effectief aan te pakken, wordt er in 'School en geweld' een verklaringsmodel van geweld aangereikt. Dit model maakt de factoren die een rol spelen bij geweld op school inzichtelijk. De structurele aanpak richt zich op het signaleren en analyseren van geweld op school, het opzetten en uitvoeren van plannen en de evaluatie ervan. Het verklaringsmodel van geweld wordt toegelicht, waarna curatieve en preventieve oplossingen worden geschetst die zowel schoolgebonden als schooloverstijgend kunnen worden uitgevoerd. Twee gevalsbeschrijvingen concretiseren de theorie.